AccountKiller
Wil je je Amigos.com profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Amigos.com account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Amigos.com account

Gebruik de link om te kiezen tussen deactivering of verwijdering. Netjes.
Als dit echter problematisch lijkt, vooral wanneer u een betalend lid begint, lees dit deel van hun site:

Om deze overeenkomst te annuleren, te mailen of een getekende of gedateerde bericht af te geven, of een telegram te sturen dat verklaart dat u, de koper, deze overeenkomst annuleert of woorden van gelijke werking hebben. Deze aankondiging wordt verzonden naar: Various, Inc., Customer Service-Annuleringen, 220 Humboldt Ct., Sunnyvale CA 94089.

Directe verwijderlink

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Amigos.com. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Amigos.com aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Amigos.com waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information