AccountKiller
Wil je je Beautiful People profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Beautiful People account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Beautiful People account

Het zou makkelijk zijn om je account te verwijderen, zelfs als je een van die mooie gezichten bent. Uiteraard waren we niet mooi genoeg om dit zelf te proberen, dus lees uit hun beleid:

U kunt ook ervoor kiezen om uw profiel te allen tijde te verwijderen door de pagina 'Accountinstellingen' voor uw account te bezoeken. Nadat u uw profiel hebt verwijderd, zijn alle informatie niet meer toegankelijk.

Over gegevensbehoud na profielverwijdering:

Als u uw profiel verwijdert, kunnen wij bepaalde gegevens die bij uw account zijn geassocieerd, voor analytische doeleinden en de integriteit van het archief behouden blijven, evenals fraude voorkomen, eventuele verschuldigde rechten opnemen, onze voorwaarden handhaven, maatregelen nemen die wij nodig achten om de integriteit te beschermen Van onze website of onze gebruikers, of andere acties doen die anderszins door de wet zijn toegestaan. Bovendien, indien bepaalde informatie al is verstrekt aan derden zoals beschreven in dit privacybeleid, is het behoud van die informatie onderworpen aan het beleid van derden.

Directe verwijderlink

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Beautiful People. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Beautiful People aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Beautiful People waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information