AccountKiller
Wil je je Blip.tv profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Blip.tv account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Blip.tv account

Nogmaals, een grote site die het moeilijk maakt om je persoonlijke gegevens te ontdoen.

Hun eigen suggestie is: schrijf naar support@blip.tv van het e-mailadres dat u gebruikt om uw blip.tv account te maken, waarbij u verzocht dat uw account verwijderd wordt.

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Blip.tv. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Blip.tv aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Blip.tv waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information