AccountKiller
Wil je je Care2 profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Care2 account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Care2 account

Ga naar http://www.care2.com/help/support en vul de eerste drie blanco's in.

Kies 'Mijn account' in het eerste selectievakje ('Uw hoofdbekommernis'). Kies in het volgende selectievakje ('Uw specifieke probleem') 'Mijn account verwijderen'.

Vul 'Mijn account in.' In het grote tekstvak ('Beschrijf je probleem'), voer de captcha in en je bent ingesteld.

Directe verwijderlink

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Care2. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Care2 aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Care2 waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information