AccountKiller
Wil je je ClickBank profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een ClickBank account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je ClickBank account

Van hun site:

Het sluiten van uw ClickBank-account is onomkeerbaar. Als uw account een saldo bevat en u uw account sluit, verliest u het geld in uw account. Voor meer informatie over het voorkomen van het verbeuren van uw accountbalans: https://support.clickbank.com/entries/22821283-Closing-Your-Account. Volg de stappen om uw account te sluiten:

Log in op jouw account

Klik op het tabblad Instellingen

Klik op Bewerken in de rechterbovenhoek van het vak Account informatie

Klik op Sluit account in de rechterbenedenhoek van het vakje

Laat ons weten waarom u uw account sluit in het pop-upvenster

Klik op de knop Account sluiten

Klik in het pop-upwaarschuwing op OK

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met ClickBank. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij ClickBank aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je ClickBank waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information