AccountKiller
Wil je je Kinky.nl profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Kinky.nl account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Kinky.nl account

Stuur een mail naar support@kinky.nl vanaf het mailadres waarmee je account is aangemaakt, na ontvangst van je mail zal Kinky.nl je account verwijderen. Je kan ook het formulier op de website invullen onder het kopje "klantenservice".

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Kinky.nl. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Kinky.nl aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Kinky.nl waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information