AccountKiller
Wil je je Neck.nl profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Neck.nl account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Neck.nl account

Zoals we van de figuren van Neckermann gewend zijn, wordt er maar luchtigjes omgegaan met privacy.

Het is geen verrassing dat het niet mogelijk is om je account op te zeggen. Voor 30 cent per minuut kun je klagen via 0900 - 0644; of er iets mee gebeurt en of je gegevens verwijderd kunnen worden is op z'n minst twijfelachtig te noemen.

TIP je account anonimiseren

Omdat een account van Neck.nl niet verwijderd kan worden is het onze suggestie om alle persoonlijke gegevens onbruikbaar te maken.

Zorg dat je ingelogd bent, en ga naar de pagina met profielinstellingen (settings). Vul op alle plekken waar je iets kunt invullen (denk aan naam, adres, woonplaats) AccountKiller in. Kun je alleen kiezen uit bepaalde opties, verander je waarde dan. Indien mogelijk, vul in een URL-veld of veld voor langere tekst het volgende in: https://www.accountkiller.com/removal-requested. Dit spoort webmasters aan om hun diensten uit te breiden met een verwijderoptie.

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Neck.nl. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

Als je geen contactinformatie kunt vinden maar nog wel wat wilt vragen, zoals iets over wat er precies wordt verwijderd, over gegevensbehoud na verwijdering, etc., dan zou je de domeineigenaar kunnen benaderen via deze informatie.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Neck.nl aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Neck.nl waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information