AccountKiller
Wil je je Parship profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Parship account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Parship account

Uit de veelgestelde vragen:

Voor het beƫindigen van uw lidmaatschap maken we een onderscheid tussen gratis leden en Premium-leden.

Gratis lid:

Log in en ga naar "Mijn PARSHIP". - Onder "Gegevens en instellingen" ziet u de rubriek "Profielstatus". - Hier vindt u een link, om uw profiel te verwijderen. Door het ingeven van uw persoonlijke wachtwoord bevestigt u de verwijdering van uw profiel en persoonsgegevens.

Premium-lid:

U kunt het Premium-lidmaatschap opzeggen tot op de dag dat de door u gekozen looptijd eindigt. U kunt het Premium-lidmaatschap opzeggen door contact op te nemen met onze Klantenservice. Dit kan via het contactformulier op de PARSHIP website of door een brief, fax of e-mail te richten aan onze Klantenservice.

Richt uw opzegging aan:

Per post:
PARSHIP GmbH
Klantenservice Nederland
Speersort 10 D-20095 Hamburg Duitsland

Per fax: +49 (0)40 4600 26 164

Per e-mail: beeindiging@parship.nl

U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging.

Heeft u deze niet ontvangen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze Klantenservice. Let op: de opzegging van het Premium-lidmaatschap heeft niet automatisch de opzegging van het gratis lidmaatschap tot gevolg. Hoe dat gaat leest u hierboven.

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Parship. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Parship aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Parship waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information