AccountKiller
Wil je je Tango.me profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Tango.me account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Tango.me account

Er is geen geautomatiseerde manier om te verwijderen, gebruikers moeten contact opnemen met een deactiveringsverzoek op de ondersteuningssite (http://support.tango.me/anonymous_requests/new) en het wordt gedeactiveerd.

Een van onze gebruikers wijst erop: "Het lijkt te deactiveren en niet volledig te verwijderen, omdat de mobiele client zei dat het account gedeactiveerd was en dat ik mijn profielgegevens opnieuw moest opslaan om opnieuw te kunnen activeren."

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Tango.me. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Tango.me aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Tango.me waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information