AccountKiller
Wil je je TenderNed profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een TenderNed account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je TenderNed account

We konden geen beschrijvingen of mogelijkheden vinden voor accountverwijdering. Wat ook wel genoemd wordt: persoonsgegevens worden 10 jaar bewaard en zoals bijna altijd, dat in geval van juridische verplichtingen deze ter beschikking gesteld kunnen worden aan het bevoegde gezag. Advies dus: contacteer Tenderned en vraag om verwijdering: servicedesk@TenderNed.nl van tel 0800-TENDERNED. Anderzijds: anonimiseer je account (zie hieronder).

TIP je account anonimiseren

Omdat een account van TenderNed niet verwijderd kan worden is het onze suggestie om alle persoonlijke gegevens onbruikbaar te maken.

Zorg dat je ingelogd bent, en ga naar de pagina met profielinstellingen (settings). Vul op alle plekken waar je iets kunt invullen (denk aan naam, adres, woonplaats) AccountKiller in. Kun je alleen kiezen uit bepaalde opties, verander je waarde dan. Indien mogelijk, vul in een URL-veld of veld voor langere tekst het volgende in: https://www.accountkiller.com/removal-requested. Dit spoort webmasters aan om hun diensten uit te breiden met een verwijderoptie.

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met TenderNed. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij TenderNed aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je TenderNed waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information