AccountKiller
Wil je je 43things profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een 43things account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je 43things account

1. Ga naar je profielpagina (klik op je foto of 'jouw dingen')

2. Klik op 'Uw account' aan de rechterkant van de pagina, en klik vervolgens op 'Uw account bewerken'

3. Klik op 'Sluit uw account' (rode link onder uw foto) en klik op 'Sluit mijn account' knop om te bevestigen.

Bedankt aan gebruiker Brian voor de inzending.

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met 43things. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij 43things aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je 43things waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information