AccountKiller
Geef je om je online persoonlijke gegevens? AccountKiller biedt hulp bij het verwijderen van je account of profiel op de meeste bekende websites, zoals Hyves, Facebook, Windows Live, Hotmail / Live, Twitter, MSN / Messenger, Google en vele andere. Wil je juist een profiel aanmaken? Controleer hier dan of je je account ooit wel weer kunt verwijderen!
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information