AccountKiller
Wil je je Metacafe profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Metacafe account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Metacafe account

Van hun site: "Om de persoonsgegevens die u heeft ingediend te verwijderen, meldt u ons op support@metacafe.com dat u uw persoonsgegevens of een deel daarvan in onze databases wilt verwijderen."
Probeer dus een mail te sturen met uw verwijderingsverzoek - en uit deze tekst lijkt het al uw informatie kan en wil worden verwijderd.

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Metacafe. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Metacafe aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Metacafe waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information