AccountKiller
Wil je je Line profiel verwijderen? AccountKiller biedt eenvoudige instructies om je account op de meeste websites op te zeggen. Of wil je een Line account maken? Lees dan eerst of je er wel af kunt komen, als je dat ooit zou willen!

Instructies voor het verwijderen van je Line account

In de app moet u uw account (instellingen of dergelijke) kunnen verwijderen. Als dat echter niet werkt, neem dan contact op met de Line makers via: https://line.naver.jp/cs/nl/

Vul de betreffende velden in en leg het verhaal / verzoek uit. In hun ToS / PP staat duidelijk dat de sluiting van uw account / gegevens een echte schrapping is. Geen terugdraaien!

TIP goed om te weten

Zelfs als het lukt om je account op te heffen, worden publiek-toegankelijke teksten/afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen voor je de account verwijdert. Eventueel kun je hierover contact opnemen met Line. Het komt overigens voor dat bepaalde gegevens worden bewaard omwille van juridische verplichtingen.

TIP Connecties via externe diensten verwijderen

Als je je bij Line aangemeld hebt via een externe dienst zoals Facebook of Twitter, dan wil je Line waarschijnlijk toegang tot je account ontzeggen. Klik op het icoon voor verdere uitleg.

comments powered by Disqus
Suggest a better translation

We're constantly trying to improve upon the translation of our site. Some parts, however, still need to be translated, or could be improved. If you have a (better) translation for this part of the site, please let us know!Whois information